Všeobecné podmínky
DNA Clinic

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

OBJEDNÁNÍM SLUŽBY VZNIKÁ MEZI ZÁKAZNÍKEM A PROVOZOVATELEM SMLUVNÍ VZTAH A JE TO ZÁROVEŇ I SMLUVNÍ SOUHLAS S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI

VYMEZENÍ POJMŮ

 • Provozovatelem je firma: DNA CLINIC, Náměstí míru 1195/5, 12000, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 74375008. Dále v textu jen provozovatel.
 • Rezervační poplatek  - je finanční částka připsaná na účet provozovatele, DP - dárkový poukaz, VP - všeobecné podmínky, SMS - krátká textová zpráva zaslaná z mobilního telefonu na mobilní telefon klienta.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Ústním, telefonickým či SMS objednáním služeb nebo převzetím DP klient potvrzuje seznámení a souhlasí s VP a zároveň vzniká mezi klientem a provozovatelem smluvní vztah, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 • Platnost DP je 3 měsíce od jeho vydání. Nevyčerpaná finanční hodnota DP po uplynutí platnosti propadá. DP se zakupují pouze osobně u provozovatele.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB A REZERVACE

 • Veškeré námi poskytované služby jsou předem na objednání.
 • Objednaný termín musí být řádně potvrzen SMS, jak ze strany provozovatele, tak klienta.
 • Bude-li se chtít objednaný klient po 3 pracovní dnech (72h) závazné lhůtě přeobjednat, provozovatel má právo mu již nevyhovět.
 • Objednávku, přeobjednávku, změnu objednávky nebo storno lze provést telefonicky nebo SMS zprávou. Tyto úkony nelze provádět emailem a nebude na ně brán zřetel.

ÚHRADA SLUŽEB A REZERVAČNÍ ZÁLOHY

 • Způsob platby - bankovním převodem na bankovní účet: 2900184422/2010. Klient udává jméno a příjmení při úhradě.
 • Úkon je proveden po zaslání závazné objednávky služeb prostřednictvím sms a složením rezervační zálohy na výše uvedené číslo bankovního účtu.
 • Rezervační záloha 1000,- Kč bude připsána na účet provozovatele nejpozději 3 pracovní dny (72h) po vytvoření rezervace. Při neuhrazení rezervační zálohy bude rezervace zrušena.
 • Přesnou cenu ošetření stanoví vždy provozovatel specialista na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního výkonu či kombinace zákroků. V ceníku najdete pouze orientační ceny zákroků. Úhrada celého ošetření se uskuteční hotově po odečtení rezervační zálohy.
 • V případě zrušení termínu za strany provozovatele, bude stanoven náhradní termín nebo vrácena přijatá záloha nejpozději do 7 dnů zrušení termínu. Informaci o zrušení rezervace obdrží klient pomocí sms či telefonicky.

SANKCE A STORNO POPLATKY

Pokud se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, činí storno poplatek:

 • Při neomluvení, zrušení, pozdního zrušení či přeobjednání termínu později než 3 pracovní dny (72 hodin), záloha v plné výši propadá a náhradní termín již nebude nabídnutý.

 • Při neomluvení, zrušení, pozdního zrušení či přeobjednání služby v den ošetření storno poplatek 100% ceny ošetření, tzn. v plné výši dle základního ceníku.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • Klient dává souhlas se zveřejněním svého jména a e-mailové adresy a osobních údajů v případě nedodržení smluvních podmínek výše.

 • Internetové stránky mají pouze informativní charakter a jsou pouze ilustrativní, proto nejsou závazné.

 • Objednané úkony si nechává klient provést na vlastní rozhodnutí, na vlastní riziko a bere na sebe zodpovědnost za případné zdravotní komplikace. Klient je povinen hlásit veškeré skutečnosti, které by mohli ohrozit zaměstnance provozovatele a ostatní zákazníky.

 • Ceny ošetření včetně všech změn uveřejňuje pořadatel na svých internetových stránkách.

 • Provozovatel může termíny v průběhu upravovat podle svých potřeb a možností.

 • Dovolujeme si Vás upozornit, že máte právo s uvedenými novými VP nesouhlasit. V tomto případě jste oprávněn smluvní vztah mezi Vámi a provozovatelem bezplatně vypovědět. Nesouhlas se změnami VP je možné prostřednictvím SMS zprávy. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny a nové VP považovány z Vaší strany za akceptované.

 • Platnost těchto všeobecných podmínek od: 18.12.2017. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách provozovatele či na provozovně provozovatele. Změna cen v ceníku vyhrazena.