COVID-19
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ 

V souvislosti s aktuální pandemií COVID-19, nařízením vlády a zejména ohledem na bezpečnost vás, našich klientů, přijímáme nejpřísnější hygienická opatření. Prosíme Vás o seznámení a dodržování mimořádných opatření. Kosmetický salon DNA Clinic nyní pracuje ve zvýšeném hygienickém režimu. 

Tato opatření chrání Vás i nás, děkujeme za ohleduplnost!

Zatímco pro širokou veřejnost může být dostatečné mytí rukou a zachovávání odstupu, lékaři, stomatologové, kosmetičky a tatéři musí zaujmout mnohem složitější opatření. To je dáno 3 hlavními způsoby šíření virů:

 • šíření vzduchem - v důsledku expozice vznikajících kapičkám a aerosolů. Stabilitu viru výrazně ovlivňují vnější faktory-vlhkost vzduchu, teplota, ventilace vzduchu v uzavřených prostorách nebo kvalita vzduchu

 • šíření kontaktem - v důsledku přímého kontaktu s klientem, kontaminovanými materiály, nástroji a povrchy v prostředí

 • šíření přes kontaminované povrchy - koronavirus může přežívat na různých materiálech delší dobu, 3 dny na plastových a nerezových površích, 24h na lepence kartonu, to může kontaminovat celé studio či salon


JAK PŘED INFEKCÍ OCHRÁNIT SVÉ KLIENTY, SEBE A SVŮJ SALON?


Sledujeme situaci od počátku, a proto víme, jak je nyní naprosto nezbytné, více než li jindy, co nejvyšší opatrnosti, důslednosti a pečlivosti. Věnovali jsme přípravě mnoho času, abychom připravili vše, co je v našich silách. Prvním krokem je odhalení případů podezření na COVID-19, aby se zabránilo dlouhodobějšímu kontaktu s potenciálně nakaženým klientem, je prověřování klientů pomocí připraveného dotazníku a přijetí adekvátních kroků na základě výsledků a tělesné teploty klienta.


Dnes již máme mnoho nezbytných informací o tom, jak se virus COVID-19 šíří, lze tedy udělat maximum, abychom mu v tom zabránili. Největší riziko představují jak kapénky poletující ve vzduchu v uzavřeným místnostech i několik hodin, tak všechny povrchy, na které dopadnou. Když se těchto povrchů dotkneme, stanou se nebezpečnými naše vlastní ruce. Jednak jimi můžeme viry přenést na nechráněné sliznice, tak můžeme kontaminovat i jiné předměty či osoby v přímém kontaktu!

Kosmetičky jsou v přímém kontaktu s pokožkou klientky, která musí být bez roušky i 12h, a to jen pár cm od jejich obličeje a dechu! Štít a rouška je dostatečná pro kadeřnice, nikoli však pro kosmetičky, jelikož dech ležící klientky obsahující kapénky, jde přímou cestou jak pod štít, tak do uzavřeného prostoru. Kapénky poletují v uzavřeném prostoru i několik hodin, proto je naprosto nezbytné, aby se prostor po každém klientovi pro ochranu dalšího klienta vydesinfikoval ozonem či germicidním lampou. Tím se zcela zlikvidují veškeré viry a bakterie, které nejen poletují vzduchem, ale i vše, nač dopadly. Dříve by se nový klient neměl do prostoru přijmout nebo vy by jste šli na operační sál bez toho, aniž by se zcela vydesinfikoval? Myslíme, že ne :) Nepodceňujte situaci, ve které se všichni nacházíme a vybírejte pečlivě, pod koho uleháte a do jakých ruk dáváte to nejcennější, co máte, své zdraví!   

Jsme vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou respirátory, ochranné overaly, rukavice, desinfekce, celoobličejové masky a ozonovým generátorem na desinfekci vzduchu a prostor. 

Ozón má 3000 krát vyšší oxidační schopnost než chlor. Díky této oxidační schopnosti rozbíjí buněčné stěny virů a bakterií, a proto dokonale desinfikuje i likviduje veškeré viry, bakterie, plísně, jejich spory a při delším působení i vyšší organismy, např. parazity. Ozón se používá přes sto let pro desinfekci pitné vody a pro sterilizaci operačních sálu. 


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

PLATNÁ OD 11.5.2020MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

PLATNÁ OD 11.5.2020

 • Čekárna bude uzavřena, nepohybujte se, ani se nezdržujte v prostorech kadeřnictví, přes které k nám procházíte. Do salonu budete moci vždy jen po telefonní výzvě. Nikdy samy nevcházejte do salonu bez výzvy!
 • Čekací doba se pohybuje od 15 minut i více, tak s tím prosím počítejte a na naší návštěvu si vyčleňte časovou rezervu nejen na samotné ošetření, která se pohybují od 2-3h, tak na případnou čekací dobu.
 • Klient se dostaví do salonu v roušce a nebude ji odkládat po celou dobu návštěvy u nás.
 • Před příjetím Vám bude změřena teplota se zjištěním celkového stavu, budete požádáni o podepsání prohlášení o zdravotním stavu a následně provedena desinfekce rukou.
 • Ruka se při uvítání i loučení nepodává.
 • Přísný zákaz komunikace bez roušky! Před kosmetickém ošetření si klient roušku sundá a po celou dobu ošetření nemluví. Po ošetření si roušku opět nasadí. Konzultace, které probíhají běžně během péče, budou nově probíhat pouze telefonicky či při venkovní konzultaci při povinném dvoumetrového odstupu s ochrannou rouškou.
 • Snížily jsme počet klientů tak, aby bylo možné veškeré vybavení a prostory po každém klientovi vydesinfikovat ozonem, pro maximální zamezení kontaminace.
 • Během ošetření nezvedáme telefon, aby nedocházelo ke kontaminaci. Prosíme, nenechávejte telefon dlouho zvonit, při ošetření a dokud nebude prostor vydezinfikován, Vám telefon vzít nesmíme!
 • Dbejte na zvýšená hygienická opatření.


PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

 • cítíte se dobře, nemáte, neměla jste v posledních 14 dnech horečku/zvýšenou teplotu, kašel, potíže s dýcháním a nemáte respirační potíže či jiné projevy virového onemocnění (teplota, dušnost, rýma, únava, bolest v krku, bolest kloubů, kašel, bolest hlavy)

 • necestovala jste v posledních 14 dnech do oblastí s doloženým výskytem COVID-19

 • nepřišla jste do kontaktu s nikým, kdo se v posledních 14 dnech vrátil z některých rizikových zemí ( Čína, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie, Británie, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Jižní Korea, Írán)

 • nepřišla jste v posledních 14 dnech do kontaktu s pacientem s potvrzenou infekcí COVID-19

 • nebyla jste v blízkém kontaktu s nejméně dvěma lidmi s horečkou nebo problémy s dýcháním

 • nezúčastnila jste se nedávno shromáždění, setkání nebo jste nebyla v úzkém kontaktu s více neznámými lidmi